Copyright ÚĽUV
Názov obrázku:
Družba v letnom oblečení - začiatok 20. storočia. K bielej plátennej košeli s čipkami má družba oblečený čierny lajblík s tzv. koníčkami a drilichové nohavice. Na nohách má čižmy. Krížom cez hruď má preložený červený tkaný družbovský ručník

Autor obrázku:
V. Škrabalová 1960

Vlastník fotografie:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava

Technika:
kresbaZatvoriť okno