Copyright ÚĽUV
Názov obrázku:
Dievča v sviatočnom zimnom kroji. Na sviatočnom kroji má oblečenú súkennú kabanicu. Takto chodili dievky oblečené do roku 1920-25.

Autor obrázku:
V. Škrabalová 1956

Vlastník fotografie:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava

Technika:
kolorovaná kresba

Tématika:
odev


Zatvoriť okno