Copyright ÚĽUV
Názov obrázku:
Mužský kožuštek (brusľak).

Autor obrázku:
Viera Líčeníková 1951

Vlastník fotografie:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava

Technika:
kolorovaná kresba

Tématika:
odev


Zatvoriť okno