Copyright ÚĽUV
Názov obrázku:
Žena v nedeľnom kroji smútočnom alebo pôstnom

Autor obrázku:
V. Líčeníková 1951

Vlastník fotografie:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava

Technika:
kolorovaná kresba

Tématika:
odev


Zatvoriť okno