Copyright ÚĽUV
Názov obrázku:
Mužský zimný súkenný kabát (kabaňa) zo začiatku 20. storočia. Kabanica je ušitá z tmavšieho domáceho súkna.

Autor obrázku:
V. Škrabalová 1970

Vlastník fotografie:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava

Technika:
kolorovaná kresbaZatvoriť okno