Copyright ÚĽUV
Názov obrázku:
Žena v zimnom kroji asi z r.1900. Na plátennom kroji a modrotlačovej zástere má žena prehodenú súkennú kabanicu (huňu).

Autor obrázku:
V. Škrabalová 1970

Vlastník fotografie:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava

Technika:
kolorovaná kresbaZatvoriť okno