Copyright ÚĽUV
Názov obrázku:
Mužské krpce (rácke).

Autor obrázku:
K. Bajová 1957

Vlastník fotografie:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava

Technika:
kolorovaná kresba

Tématika:
odev


Zatvoriť okno