Series School of Traditional Craft Production

 

Since 1996, ÚĽUV has annually produced a textbook of step by step instructions to teach the basics of traditional crafting techniques. Each guide contains: a brief historical introduction, information on training materials, a list of necessary tools, clear, graphical instructions on processes, and samples of finished products.

Scope: 26 - 60 pages

 
 

Latest


 

Jiří Halámek : Biče (Whips)

ÚĽUV, Bratislava 2013
ISBN 978-80-89639-04-5
Price: 4,00 €

Order

 
 

 

Jarmila Rybánska : Tkanice (Woven Textiles)

ÚĽUV, Bratislava 2012
ISBN 978-80-88852-94-0
Price: 6 €

Order

 
 

Jarmila Rybánska : Šnúry a pletence (Cords and Braid)

ÚĽUV, Bratislava 2011
ISBN 978-80-88852-83-4
Price: 5,75 €

Order

 
 

Michal Hanula : Korytárstvo

ÚĽUV, Bratislava 2011
ISBN 978-80-88852-84-1
Price: 4,15 €

Order

 
 

Ivana Marková : Tylové čipky z okolia Brezovej pod Bradlom (Tulle Lace)

ÚĽUV, Bratislava 2010
ISBN 978-80-88852-76-6
Price: 5,80 €

Order

 
 

Jiří Halámek : Výroba z kože II (Crafting with Leather II)

ÚĽUV, Bratislava 2010
ISBN 978-80-88852-78-0
Price: 4,15 €

Order

 
 

Juraj Zajonc : Tkanie ripsu a kepru (Weaving and Twilling)

ÚĽUV, Bratislava 2009
ISBN 978-80-88852-68-1
Price: 4,15 €

Order

 
 

Iveta Žlnková : Paličkované čipky z Hontu (Bobbin Lace of Hont)

ÚĽUV, Bratislava 2009
ISBN 978-80-88852-67-4
Price: 5,75 €

Order

 
 

Alena Rybáriková : Spojovacie švíky (Connecting Seams)

ÚĽUV, Bratislava 2008
ISBN 978-80-88852-58-2
Price: 4,15 €

Order

 
 

Jiří Halámek : Výroba z kože (Crafting with Leather)

ÚĽUV, Bratislava 2017
ISBN 978-80-88852-54-4
Price: 4,15 €

Order

 
 

Anna Chlupová : Výroba zo slamy (Crafting with Straw)

ÚĽUV, Bratislava 2006
ISBN 80-88852-44-7
Price: 4,15 €

Order

 
 

Juraj Zajonc : Snovanie a tkanie plátna (Warping and Cloth Weaving)

ÚĽUV, Bratislava 2005
ISBN 80-88852-36-6
Price: 5,74 €

Order

 
 

Michal Fiľo : Fujary, píšťaľky (Fujaras, Whistles)

ÚĽUV, Bratislava 2004
ISBN 80-88852-31-5
Price: 4,15 €

Order

 
 

Jozef Lenhart : Vylievanie cínom (Tin Pouring)

ÚĽUV, Bratislava 2003
ISBN 80-88852-28-5
Price: 4,15 €

Order

 
 

Anna Chlupová : Kraslice (Easter Eggs)

ÚĽUV, Bratislava 2003
ISBN 80-88852-25-0
Price: 4,15 €

Order

 
 

Michal Škrovina : Maľba na sklo (Window Painting)

ÚĽUV, Bratislava 2012
ISBN 80-88852-21-8
Price: 4,15 €

Order

 
 

Daniel Lichard : Hrnčiarstvo (Pottery)

ÚĽUV, Bratislava 2002
ISBN 80-88852-23-4
Price: 4,15 €

Order

 
 

Vojtech Baláž : Rezbárstvo (Woodcarving)

ÚĽUV, Bratislava 2001
ISBN 80-88852-19-6
Price: 4,15 €

Order

 
 

Ján Zeman : Košikárstvo (Basketry)

ÚĽUV, Bratislava 2001
ISBN 80-88852-20-x
Price: 4,15 €

Order

 
 

Juraj Zajonc : Sieťovanie a vyšívka na sieti (Networking and Embroidering on Net)

ÚĽUV, Bratislava 2000
ISBN 80-88852-17-x
Price: 4,15 €

Order

 
 

Anna Chlupová : Medovníky (Honey Cakes)

ÚĽUV, Bratislava 1996
ISBN 80-88852-00-5
Price: 4,15 €

Order

 
 

Ladislav Jurovatý ml. : Drotárstvo (Wire Weaving)

ÚĽUV, Bratislava 2000
ISBN 80-88852-16-1
Price: 4,15 €

Order

 
 

Zora Valentová : Pletenie zo šúpolia (Braiding with Cornhusks)

ÚĽUV, Bratislava 1996
ISBN 80-88852-03-x
Price: 4,15 €

Order

 
 

Beáta Husová : Šúpolové bábiky (Cornhusk Dolls)

ÚĽUV, Bratislava 1996
ISBN 80-88852-02-1
Price: 4,15 €

Order

 
 

Veronika Géciová : Paličkovaná čipka (Bobbin Lace)

ÚĽUV, Bratislava 1996
ISBN 80-88852-01-3
Price: 4,15 €

Order

 
 

ULUV.sk  >   > ÚĽUV > Publications > Series School of Traditional Craft Production